Oplodneni.info

Pomáhá dosáhnout úspěšného početí

Úspěšné oplodnění

K oplodnění (fertilizaci) dochází spojením vajíčka a spermie, ženské a mužské pohlavní buňky. Nejčastěji se tak děje ve vejcovodu. Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů (diploidní počet), nositelů genetické informace. Pohlavní buňky nosí poloviční (haploidní) počet, 23 chromozomů. K naplnění počtu dochází jejich splynutím.

Vajíčka jsou vždy nositeli chromozomu X, spermie může obsahovat chromozom X nebo Y. Buňky ženského těla obsahují 2 chromozomy X, buňky mužského těla 1 chromozom X a 1 Y. Z toho plyne, že pohlaví dítěte závisí na tom, zda se vajíčko spojí se spermií s chromozomem X nebo Y.

Nejvhodnější doba oplodnění

Nejvhodnější doba k oplodnění je doba ovulace (14. den 28denního menstruačního cyklu). Vajíčko, pokud není oplodněno, zaniká po 12 – 18 hodinách. Spermie jsou schopny přežít v těle ženy až 5 dní. Období součtu schopnosti přežití vajíčka a spermií se označuje jako plodné období.

Lidská spermie je asi 50 – 60 µm dlouhá a skládá se z hlavičky kryté akrozomiální čapkou, z krčku, spojovací části a bičíku, který jim umožňuje pohyb. K vajíčku jsou přitahovány na základě tzv. termotaxe (vajíčko svým prostupem vejcovodem vytváří určitý tepelný gradient) a chemotaxe (vajíčko produkuje látky, které spermie „navigují“).

Spermie spolu se sekrety z přídatných žláz tvoří sperma. Při ejakulaci se do pochvy dostane asi 5 ml ejakulátu v ideálním případě obsahujícím 40 – 100 milionů spermií v 1 ml. Sperma obsahuje prostaglandiny, které vyvolávají děložní kontrakce a napomáhají tak nasávání spermií do dělohy a vejcovodů.

V poslední fázi, ve vejcovodu, dochází ke kapacitaci spermií, která jim umožní prostup do vajíčka přes jeho tuhý obal, tzv. zona pellucida. Zonu pellucidu může rozrušit několik spermií, do nitra vajíčka se však dostane pouze 1 spermie, protože jakmile do vajíčka vniknou hlavička a spojovací část jedné spermie, zona pellucida se oddělí a vajíčko se stane pro další spermie neprostupné.

Tip: Trápí Vás smutná nálada a splín. Zkuste Modin, jehož základem je třezalka.

Začátek těhotenství

Spojením jader vajíčka a spermie vznikne oplodněné vajíčko, zygota. Ta produkuje hormon lidský choriový gonadotropin (hCG). Díky němu dochází k dalšímu zvětšování žlutého tělíska a k jeho přeměně v těhotenské žluté tělísko, které produkuje hormony estrogen a progesteron. Zároveň se vytváří placenta, ve 13. týdnu přebírá hormonální funkci žlutého tělíska, které v tu dobu zaniká. Po celou dobu těhotenství nedochází k ovulaci, vaječník je neaktivní.

Děložní sliznice se mění během menstruačního cyklu a připravuje se na přijetí oplodněného vejce. V první fázi menstruačního cyklu (folikulární, proliferační fáze) děložní sliznice roste pod vlivem estrogenů, které tvoří rostoucí folikuly ve vaječníku.

Po ovulaci dochází k tvorbě progesteronu žlutým tělískem. V další (luteální, sekreční) fázi děložní sliznice dále roste, žlázy v ní uložené se rozšiřují a tvoří hojný sekret. Takto připravená děložní sliznice přijímá oplodněné vejce a označuje se jako těhotenská decidua.

Zygota se začne ihned dělit a vytvoří 16ti buněčnou morulu. Do dělohy se oplodněné vajíčko dostává 6 dní po ovulaci ve stadiu blastocysty. Ta se přichytí k deciduální sliznici, zanoří se do ní (nidace), hlouběji (implantace). V dalším vývoji dochází k dalšímu intenzivnímu dělení buněk a zhruba 22 dní po oplodnění „se mění“ přes stadium gastruly v embryo. Od čtvrtého lunárního měsíce se začíná mluvit o plodu (fétus).

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.