Oplodneni.info

Pomáhá dosáhnout úspěšného početí

Vyšetření muže

Na neplodnosti páru se svou měrou podílí také muž.

Prvním vyšetřením, které muže čeká v případě, že žena není schopna alespoň rok otěhotnět, je spermiogram, analýza semene, vyšetření spermatu pod mikroskopem. Před odběrem by muž neměl mít 36 – 72 hodin pohlavní styk (některé kliniky vyžadují i delší sexuální abstinenci). Hodnotí se počet spermií v 1 ml, jejich pohyblivost a tvar. Současně se zjišťuje jeho pH, pátrá se po případných protilátkách proti spermiím.

Spermatu by mělo být 2 – 5 ml s obsahem alespoň 20 milionů spermií v ml nebo s celkovým množstvím minimálně 40 milionů spermií, z nichž alespoň 60 % by mělo být pohyblivých a 30 % by mělo mít normální tvar. Ten je stanoven tak, že by spermie měla mít oválný tvar, akrozom (enzymatickou čepičku) dosahující minimálně do 40 – 70 % hlavičky, měla by měřit 40 – 50 µm. PH by se mělo pohybovat mezi 7,2 – 7,8.

Sperma je v době ejakulace hustý gel a zhruba do 30 minut by měl zkapalnět. Vyšetřují se 2 – 3 vzorky v odstupu alespoň 1 týdne pro srovnání. Sperma bývá dle výsledků označováno jako plodné, sníženě plodné (oligozoospermie) a neplodné (azoospermie).

Zhoršený výsledek spermiogramu však neznamená, že by daný muž nemohl být otcem, má „pouze“ sníženou schopnost oplodnění (neplatí pro azoospemie). V odebraném vzorku se hodnotí také přítomnost bílých krvinek. Při jejich nadbytečném množství a podezření na infekci se odebírá kultivace spermatu.

Vyšetření kultivace spermatu vychází z možné přítomnosti mykoplazmové infekce, která bývá spojená se zhoršenou pohyblivostí spermií, produkcí protilátek proti spermiím nebo znesnadněním průniku spermie do vajíčka. Zjištěná infekce se léčí antibiotiky.

Po pohlavním styku, opět 36 – 72 hodin po sexuální abstinenci, se odebere vzorek děložního hlenu, který v té době obsahuje také spermie. Tímto postkoitálním testem se vyšetřuje schopnost spermií pronikat hlenem děložního hrdla.

Penetračním testem se měří schopnost kapacitace spermie, bez níž není schopna proniknout do vajíčka.

Hormonální vyšetření, stanovení hladin FSH, LH a testosteronu, mají smysl pouze u mužů s oligo a azoospermií.

Vyšetření moči by mohlo odhalit případný zánět močových cest, prostaty nebo některé jiné choroby, které negativně ovlivňují plodnost, např. cukrovka.

V některých případech je zapotřebí odebrat kousek tkáně varlete, tzv. biopsie varlete. Abnormality odhalí příčinu oligo nebo azoospermie, normální nález poukazuje na to, že oligo nebo azoospermie zjištěná při analýze spermatu je způsobena neprůchodností vývodných spermatických kanálků.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.