Oplodneni.info

Pomáhá dosáhnout úspěšného početí

Intracytoplaz­matická injekce spermie (ICSI)

Nenahraditelnou metodou asistované reprodukce je metoda ICSI – intracytoplaz­matická injekce spermie, jejíž princip spočívá v injekčním vpravení jedné spermie do cytoplazmy zralého vajíčka ženy. Poprvé byla tato metoda použita v roce 1992, dnes je velmi častým pomocníkem při in vitro fertilizaci.

Je řešením převážně mužské neplodnosti. Hlavní indikací je nevyhovující spermiogram – malý počet spermií, jejich nízká pohyblivost, abnormální tvar nebo enzymatická porucha, při které nejsou spermie schopny do vajíčka samovolně proniknout. Dalšími indikacemi jsou vysoký věk partnerů a opakovaná neúspěšnost klasické IVF.

Pro klasickou in vitro fertilizaci je zapotřebí zhruba 5 milionů spermií v 1 ml. Pokud se použije metoda ICSI, postačí 1 spermie na 1 vajíčko.

Získání spermií

Užívá se sperma získané masturbací v den plánovaného oplodnění nebo sperma zmražené. Pokud nemá muž ve spermatu žádné spermie, využívá se technika MESA – microsurgical epididymal sperm aspiration – mikrochirurgický odběr spermií přímo z nadvarlat. Pokud by nebyly spermie přítomny ani v nadvarlatech, je možné je odebrat z varlat – technika TESE – testicular sperm extraction. Tyto výkony se provádí v celkové anestézii.

I při ICSI musí žena podstoupit stimulaci vaječníků pro získání většího množství vajíček.

Mikromanipulační metoda ICSI

ICSI je mikromanipulační metoda. Spermie i vajíčko jsou tak malinké a křehké, že i miniaturní pohyb ruky by byl pro ně velmi nešetrný. Proto se aplikace spermie do vajíčka provádí s pomocí mikromanipulátoru pod mikroskopickou kontrolou. Mikromanipulátor je přístroj, který převádí poměrně velké pohyby ruky na pohyby miniaturní. V praxi to znamená, že pokud pohne embryolog rukou zhruba o 10 cm, mikromanipulátor přenese tento pohyb na posun o 1 mm.

Do téhož přístroje se upevní pipeta (skleněná trubička), která drží vajíčko, a další, menší pipetou se nasaje spermie a vpraví se do nitra vajíčka předem chemicky a mechanicky zbaveného obalů. Embryolog vybere spermii nejvíce pohyblivou s nejlepším tvarem.

Při přirozeném oplodnění se spermie dostane k vajíčku s pomocí bičíku, který v poslední fázi odpadne a do vajíčka pronikne pouze hlavička. Protože při ICSI je vajíčko obalů zbaveno, jsou před vpravením do jeho cytoplazmy spermie mechanicky zbaveny bičíku. Oplozené vajíčko se vykultivuje a embryo se vpraví do dělohy ženy – embryo transfer.

Ošetření případné genetické vady

S poruchou tvorby spermií mohou souviset některé genetické vady. Metoda ICSI brání přirozené selekci spermií, a proto bývá pár před touto metodou geneticky vyšetřen.

Úspěšnost této metody při jednom cyklu IVF je 30 – 35 %, pokud je chyba na straně muže a žena je zdravá. Pokud existuje problém i u ženy, snižuje se pravděpodobnost otěhotnění a donošení plodu na 20 – 25 %.

Rizika této metody jsou stejná jako při klasické IVF, tj. hyperstimulační syndrom, přetočení vaječníku, krvácení, infekce nebo poranění struktur v dutině břišní a malé pánvi. Rizikem je také neúspěch metody.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.