Oplodneni.info

Pomáhá dosáhnout úspěšného početí

Intrauterinni inseminace (IUI)

Intrauterinní inseminace (IUI) – je jednou ze základních metod asistované reprodukce. Je první metodou volby u párů s nezjištěnou příčinou neplodnosti. Indikací je snížený počet (avšak více než 5 milionů spermií na ml) nebo pohyblivost spermií muže a také imunologická příčina neplodnosti, kdy děložní hlen v děložním hrdle obsahuje protilátky proti spermiím, poškozuje je a znemožňuje jim tak oplodnění vajíčka. Podmínkou však je průchodnost alespoň jednoho vejcovodu ženy.

Jedná se o vpravení spermií do dutiny děložní. Rozlišuje se homologní a heterologní IUI. Při homologní IUI se aplikují do dělohy spermie partnera, při heterologní spermie dárce. Sperma dárce je otestováno na pohlavní choroby a zmraženo, po půl roce je dárce opět testován na pohlavní choroby. Pouze v případě, že jsou oba výsledky negativní, může být sperma dárce použito.

Úprava spermatu partnera

Sperma partnera, popř. dárce (nemá-li partner žádné spermie) musí být před zavedením laboratorně upraveno. Spermie se oddělí od seminální tekutiny, vyberou se nejpohyblivější z nich a ty jsou pak pomocí speciálního tenkého ohebného katétru přeneseny pochvou přes děložní hrdlo přímo do dutiny děložní. Zkrátí se tak jejich cesta k vajíčku a zvýší se pravděpodobnost početí.

Inseminace se provádí v den předpokládané ovulace ženy. Ženy, které neovulují, musí podstoupit stimulaci vaječníků pomocí tablet Clomifen citrátu nebo injekční aplikací gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH). Gonadotropiny – folikulostimulační a luteinizační hormony mají vliv na růst a zrání folikulů. Stimulace se obvykle doporučuje i ženám, které ovulaci mají.

Oplodnění několika vajíček

Ve vaječnících může dojít k dozrávání i několika folikulů, jejich počet nelze ovlivnit. Pokud by dozrálo 3 nebo více folikulů, doporučuje se odsátí jejich obsahu do zbývajícího počtu maximálně 2 folikulů. Mohlo by totiž dojít k oplodnění každého z nich. Pokud pod ultrazvukovou kontrolou měří největší folikul 18 mm a děložní sliznice má výšku alespoň 8 mm, je následně injekcí choriového gonadotropinu vyvolána ovulace.

Za 36 – 40 hodin po tomto zákroku se vpraví spermie do dělohy. Samotná intrauterinní inseminace není zákrok bolestivý a provádí se ambulantně. Pohlavní styk po zákroku není zakázaný, ale naopak žádoucí.

Po IUI se užívají ještě progesteronové tablety. Podporují funkci žlutého tělíska, tj. zabezpečují těhotenství v prvních týdnech vývoje.

Úspěšnost této metody se během jednoho cyklu pohybuje mezi 10 a 15 %. Po 3 neúspěšných IUI se doporučuje páru zařazení do IVF programu (in vitro fertilization – mimotělní oplodnění).

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.