Oplodneni.info

Pomáhá dosáhnout úspěšného početí

Přenos zmražených embryí (Kryoembryotran­sfer – KET)

KET – kryoembryotransfer – je zkratkou pro přenos zmražených embryí. Provádí se u žen s přirozeným cyklem se stabilní hladinou vlastních hormonů nebo v opačném případě se děloha uměle připraví podáváním estrogenu, díky kterému děložní sliznice naroste.

Ultrazvukem se její růst kontroluje a jakmile má dostatečnou výšku, začne žena užívat progesteron. V tentýž den se rozmrazí embrya, 2 – 3 dny se sleduje jejich vývoj a ta vhodná z nich se pak zavedou do dělohy. Žena užívá hormony až do doby, dokud se nevytvoří placenta, která hormonální funkci převezme.

Kvůli hormonální terapii žena nemenstruuje. 14 dní po zavedení embryí si může udělat těhotenský test. Pokud se těhotenství ani lékařsky (ultrazvukem, odběrem krve na přítomnost hCG – lidského choriogonadoropinu) nepotvrdí, hormonální léčba se ukončí a až tehdy žena odmenstruuje.

Kryokonzervace buněk

Kryokonzervace je metoda uchovávání lidských buněk při velmi nízké teplotě. Mražení embryí se využívá v případech, kdy je počet vykultivovaných embryí pro umělé oplodnění větší než 2 až 3 a nelze je tedy v tomtéž cyklu přenést do dělohy.

Nejdříve lze embrya zamrazit 30 hodin po oplození, nejpozději 120 hodin po oplození. Uchovávají se při – 196°C ve speciálním kontejneru po 2 – 3 kusech v kryoprotektivním roztoku, který brání jejich poškození. Způsobuje odvodnění preparátu a znemožňuje tak krystalkům ledu poškodit vnitřní struktury.

Před umělým oplodněním

Před přenesením do dělohy se embrya rozmrazí a vymyjí se z nich všechny konzervační roztoky. Použitelnost embryí po rozmražení závisí na vývojovém stadiu embrya při zmražení, na typu mražení, kvalitě embryí, věku matky a na počtu přenášených embryí do dělohy. Průměrně je po rozmrazení použitelných „pouze“ 50 % z nich.

Úspěšnost oplození po transferu rozmražených embryí je sice o něco nižší než při přenosu čerstvě vykultivovaných embryí, ale žena nemusí podstupovat další hormonální stimulaci a odběr vajíčka. Není prokázáno, že by se po kryokonzervaci objevovalo více vrozených vývojových vad plodu.

Embrya jsou majetkem neplodného páru a použijí se v případě nutnosti při dalším IVF cyklu. Mohou být také darovány jinému páru. V případě jejich smrti rozhodují o budoucnosti embryí dědici. Některé kliniky vyžadují od páru vyjádření pro další postup v případě jejich úmrtí.

Uchovávání vajíček a zárodečných tkání

V souvislosti s asistovanou reprodukcí lze kromě embryí uchovávat také vajíčka, spermie a nově se zkouší uchovávat také zárodečná tkáň varlat a vaječníků. Nejprobádanější je mražení spermií a embryí.

Použitelnost vajíček po rozmražení je nízká (asi jen 20 %). Na zdokonalování této metody je zaměřen výzkum, protože mražení vajíček může pomoci ženám, které musí kvůli nádorového onemocnění podstoupit chemo nebo radioterapii a jejich vajíčka tak budou zničena.

Kryokonzervace není pouze metodou sloužící k uchování vlastních buněk, ale také pro dárcovské účely.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.